Szkoły Policealne

 

ZDAJ  EGZAMINY I ODBIERZ DYPLOM!!!

 

      Nasi  wykładowcy to fachowcy, którzy solidnie przygotowują do egzaminów zawodowych.

 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH JEST 100%!!!

Szkoły policealne przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Długość nauki uzależniona jest od czasu jaki jest potrzebny na gruntowne przygotowanie do konkretnego zawodu, ale nie przekraczający 2 lat. Absolwent szkoły policealnej uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (technika lub pracownika wykwalifikowanego). Ośrodek Kształcenia „Cogito” proponuje szeroką ofertę kierunków, która jest na bieżąco aktualizowana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem pracowników w danym zawodzie.

STAWIAMY NA PRZYGOTOWANIE DO PRACY W ZAWODZIE- to zajęcia praktyczne pozwalają zdobyć umiejętności i praktykę zawodową nasi wykładowcy- zawodowcy potrafią przygotować do wykonywania zadań w danym zawodzie.

Prowadzimy dwa typy szkół policealnych

  • szkoły policealne z uprawnieniami szkół publicznych. Słuchacze takiej szkoły otrzymują indeks i legitymację uprawniającą do zniżek oraz odbywają praktyki zawodowe. Słuchaczom tych szkól policealnych przysługują uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Kształcenie prowadzone jest według programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.Absolwenci tego typu szkoły mogą uzyskać państwowy dyplom technika po przystąpieniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
  • szkoły policealne bez uprawnień (roczne). Osoby kończące szkołę bez uprawnień szkoły publicznej otrzymują dyplom ukończenia szkoły policealnej. Są to absolwenci kierunków rocznych, na których nauka prowadzona jest według programów autorskich.

* szczegóły w sekretariacie szkoły

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.


trwa ładowanie treści...