Liceum Ogólnokształcące

 

 

 

                                  KSZTAŁĆ  SIĘ I ZADAWAJ  POMYŚLNIE  EGZAMINY ! ! ! !

 

Pomożemy Ci spełnić Twoje Marzenia:)

Nauka w  Liceum "Cogito" przygotowuje Cię do zdania pomyślnie egzaminów maturalnych, do kontynuowania dalszej nauki w szkołach policealnych lub na studiach wyższych- wybierasz sam  ścieżkę kariery!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

Do I kl Liceum przyjmowani są absolwenci po gimnazjum oraz ośmioletniej szkole podstawowej, natomiast absolwenci po ZSZ przyjmowani są do klasy II.

TO OSTATNIE LATA KSZTAŁCENIA W 3- letnim  i 2 - letnim(po ZSZ) OKRESIE NAUCZANIA!

Nauka po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej trwa trzy lata (6 semestrów) natomiast nauka po ZSZ trwa 2 lata(4 semestry) i kończy się egzaminem maturalnym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu przeprowadzanym w naszej szkole.

Słuchaczom po ZSZ przyjętych do II klas Liceum, różnice programowe wyrównywane są w trakcie trwania obowiązkowych zajęć.

Naszym największym atutem to jakość kształcenia oraz wysoka zdawalność egzaminów maturalnych !

 

SYSTEM ZAOCZNY

Liceum zaoczne (niestacjonarne) - zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym - sobota, niedziela -2 razy w miesiącu. Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8.00 i trwają do godziny 15:40 - według harmonogramu zajęć. 

W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Z języka polskiego, matematyki, języka obcego obowiązuje forma ustna i pisemna egzaminu, z pozostałych przedmiotów - forma ustna. Podstawą przystąpienia do egzaminu jest oddanie prac kontrolnych- zadanych przez nauczyciela każdego przedmiotu.

 • Termin składania dokumentów - rekrutacja zaczyna się już od maja br.
 • Zasady przyjęć - kolejność składanych podań

Jako Słuchaczom naszej placówki przysługują Państwu uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych.
Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy. 

Dokumenty wymagane do przyjęcia

 • świadectwo szkoły podstawowej, gimnazjum lub ZSZ
 • podanie i kwestionariusz osobowy
 • dwie  fotografie (37 x 52 mm)
 • w przypadku chwilowego braku świadectwa, podpisuje się oświadczenie o dostarczeniu tego dokumentu do czasu rozpoczęcia zajeć.

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń. 

Przedmioty obowiązkowe

 • Język polski
 • Język obcy
 • Matematyka 
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Historia
 • Historia i społeczeństwo
 • Geografia
 • Biologia 
 • Fizyka z astronomią
 • Chemia
 • Podstawy Przedsiębiorczości
 • Technologia informacyjna

Nasze atuty

 • od 2001 roku na rynku 
 • doświadczona kadra nauczycielska 
 • życzliwe i indywidualne podejście do słuchacza
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli uczących w szkołach średnich
 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
 • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych !!!
Zdjęcia

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.


trwa ładowanie treści...